Emlékeztető

a Szenátus Oktatási Bizottságának üléséről

Az ülés időpontja:

2010. május 18. 14:15

Az ülés helye:

R. épület I. emelet 103.

Jelen vannak:

dr. Szoboszlai Mihály, elnök; dr. Jobbágy Ákos, titkár; dr. Ádány Sándor, ÉMK; dr. Deák András, VBK; dr. Örvös Mária, GPK; dr. Pipek János, TTK; dr. Sturcz Zoltán, GTK; dr. Tevesz Gábor, VIK; DLA Varga Tamás, ÉPK; Hamvas Mihály, EHK; Hülber Attila, EHK; Kulcsár Bence, EHK; Marosi Csaba, EHK; Rozgonyi Eszter, EHK;

Meghívottak:

dr. Szabó Mihály, igazgató, KTH;

 

1.      Kérelem Önkormányzati főépítész szakirányú továbbképzési szak KKK módosítására

A Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés Szenátus elé kerülését.

2.      Kérelem a Hulladék- és veszélyes hulladékgazdálkodási szakirányú továbbképzési szak indítására

3.      Kérelem a Környezetmenedzsment szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak indítására

4.      Kérelem a Levegőtisztaság-védelmi szakirányú továbbképzési szak indítására

5.      Kérelem az Alapszintű minőségirányító analitikus szakirányú továbbképzési szak létesítésére és indítására

6.      Kérelem az Alapszintű műszeres analitikai kémiai szakirányú továbbképzési szak létesítésére és indítására

7.      Kérelem a Vízminőség-védelmi szakirányú továbbképzési szak indítására

8.      Kérelem a Zaj-és Rezgéscsökkentési szakirányú továbbképzési szak indítására

9.      Kérelem a Mesterszintű Hulladékgazdálkodási szakirányú továbbképzési szak indítására

10.  Kérelem a Mesterszintű Környezetmenedzsment szakirányú továbbképzési szak indítására

11.  Kérelem a Mesterszintű Levegőtisztaság-védelmi szakirányú továbbképzési szak indítására

12.  Kérelem a Mesterszintű Minőségirányító analitikus szakirányú továbbképzési szak létesítésére és indítására

13.  Kérelem a Mesterszintű Műszeres analitikai kémia szakirányú továbbképzési szak létesítésére és indítására

14.  Kérelem a Mesterszintű Vízminőség-védelmi szakirányú továbbképzési szak indítására

15.  Kérelem a Mesterszintű Zaj-és Rezgéscsökkentési szakirányú továbbképzési szak indítására

A Bizottság egyhangúlag támogatja a 2. – 15. szerinti előterjesztések Szenátus elé kerülését.

16.  Előterjesztés a BME Doktori és Habilitációs Szabályzat módosítására

A Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés Szenátus elé kerülését.

17.  Tájékoztatás a doktori képzésről

A Bizottság amellett foglal állást, hogy a BME őrizze meg az általa kiadott tudományos fokozatok értékét, akkor is, ha ez a fokozatszerzési arány jelenlegi szinten tartásával jár együtt.
A Bizottság támogatja, hogy az egyetem vezetése vizsgálja meg a „habilitált docens” kategória anyagi elismerésének lehetőségét.

Budapest, 2010. május 18.

A jegyzőkönyvet összeállította:

dr. Jobbágy Ákos

oktatási igazgató

a Bizottság titkára

 

 

Hitelesítette:

dr. Szoboszlai Mihály

a Bizottság elnöke