Emlékeztető

a Szenátus Oktatási Bizottságának üléséről

Az ülés időpontja:

2010. június 22. 14:15

Az ülés helye:

R. épület I. emelet 103.

Jelen vannak:

dr. Szoboszlai Mihály, elnök; dr. Jobbágy Ákos, titkár; dr. Ádány Sándor, ÉMK; dr. Deák András, VBK; dr. Örvös Mária, GPK; dr. Pipek János, TTK; dr. Sturcz Zoltán, GTK; dr. Szabó András, KSK; dr. Tevesz Gábor, VIK; DLA Varga Tamás, ÉPK; Berzlánovich Imre, EHK (helyettesként); Hamvas Mihály, EHK; Hülber Attila, EHK; Kovács Nándor, EHK (helyettesként); Medvey Ádám, EHK (helyettesként);

Meghívottak:

dr. Szabó Mihály, igazgató, KTH;

 

1.      Javaslat a BME Tanulmányi és vizsgaszabályzatának módosítására

A Bizottság 10 igen és 4 tartózkodás mellett támogatja az előterjesztés Szenátus elé kerülését. A testnevelésre vonatkozó szabályozásváltozás előkészítésében az oktatási dékánhelyettesi értekezlet nem vett részt, ezt a Bizottság nem tartja jónak. A bevezetés időpontja a tantervek szükséges módosítását megnehezíti.

2.      Javaslat a BME Közlekedésmérnöki Kar Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

A Bizottság az előterjesztés Szenátus elé kerülését egyhangúlag támogatja.

Budapest, 2010. június 22.

A jegyzőkönyvet összeállította:

dr. Jobbágy Ákos

oktatási igazgató

a Bizottság titkára

 

 

Hitelesítette:

dr. Szoboszlai Mihály

a Bizottság elnöke