Az Oktatási Bizottság a Szenátus véleményező bizottsága


A BME Szenátusa jogszabály alapján állandó bizottságokat, valamint saját működésének segítésére véleményező bizottságokat és eseti bizottságokat hoz létre.

A jogszabály alapján létrehozott bizottságokat a Szervezeti Felépítés és Működési Rend valamelyik melléklete szerint kell létrehozni, szervezetükről és működésükről ott kell rendelkezni.

A Szenátus véleményező bizottságai véleményezik a szakterületükre eső szenátusi előterjesztéseket, valamint módosító javaslatokkal élhetnek.
A Szenátus eseti bizottságai adott feladat megoldására létesített időszakos bizottságok, feladatukat, hatáskörüket, működési idejüket a létrehozó szenátusi határozat rögzíti.

A Szenátus véleményező bizottságaiban:
a)    a bizottság elnöke a Szenátus szavazati jogú tagja lehet;
b)    a bizottság nem hallgató tagjait rektori előterjesztés alapján a Szenátus választja;
c)    a hallgatói önkormányzat Szenátusban lévő hallgatói képviselők számarányának megfelelő számú hallgatót delegálhat.

Véleményező bizottságok:
-    Oktatási Bizottság,
-    Tudományos Bizottság,
-    Gazdasági Bizottság.

A Szenátus véleményező és eseti bizottságait a bizottságok elnökei hívják össze.

A véleményező bizottságok ügyrendet fogadnak el, amelyet a bizottság titkársági feladatait végző szervezeti egység honlapján megjelenít.

(Kivonat a BME Szervezeti Felépítés és Működési Rend-ből.)

A BME Szervezeti Felépítés és Működési Rend 21. §-a alapján a Szenátus 2006. szeptember 25-i ülésén 2.1., 2.2., 2.3. számú határozatával létrehozta a saját működésének segítésére, véleményező bizottságként az Oktatási Bizottságot.